درباره ما

گروه آنی نیاز در سال 1394 با تحقیقات بعمل آمده تصمیم گرفت سایتی را برپا نهد جهت نیازهای مردم ، که مردم براحتی بتوانند در هر جایی که ازکشور هستندکالای مورد نیاز خود را  فراهم و یا بفروش برسانند.

در طی این یکسال درگیر برنامه نویسی و ایده های نو بودیم که به یاری خدا در سال 95/7/25 این امر  تحقق یافت و سایت  آنی نیاز بارگزاری گردید.
گروه آنی نیاز با راه اندازی وب سایت نیازمندی ها در نظر دارد با توجه امرمهم تبلیغات برای کسب کار ، با ایده های جدید خود بتواند تمام ارتباط تولید کننده با  خریدار  براحتی فراهم کند
با توجه به کار آمدن دنیای مجازی ماتوانسته ایم که وب سایت خود را به لینک های تلگرام ، اینستا برای آگهی دهنده راه اندازی کینم تا بتوانند ارتباط خود را با متقاضی در فضاهای مجازی برقرار کنند.